Splošni pogoji nagradne igre
“Mama rezanci s tajsko omako pad thai NE vsebujejo”

1. Uvodne določbe
Organizator nagradne igre na spletnem mestu https://www.facebook.com/MamaRezanci/  je BCA d.o.o., Hribernikova 2, Ljubljana.

2. Čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra poteka od vključno 28.9. do 4.10.2021 do 23:59 na območju Republike Slovenije.

Zaradi nedelovanja Facebooka v ponedeljek, 4.10. se nagradna igra podaljša do 5.10. do 23:59.

3. Sodelovanje v nagradni igri
Nagradna igra poteka preko objav na zidu Facebooka, vendar Facebook ni pokrovitelj nagradne igre, niti ni nagradna igra na nikakršen način povezana s Facebookom. Sodelujoči osebne podatke posredujejo organizatorju in ne Facebooku.

4. Udeleženci
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki socialnega omrežja Facebook, ki so:

· polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja,

· všečkali stran https://www.facebook.com/MamaRezanci/

· v času trajanja nagradne igre všečkali in komentirali posamezno objavo.

Organizator ima pravico zavrniti sodelovanje v nagradni igri oz. zavrniti pravico do nagrade osebam, ki so v fazi glasovanja kazale znake očitnega goljufanja oz. je bilo goljufanje prijavljeno s strani drugih uporabnikov ter če za-to obstaja utemeljen sum.V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko je objavo všečkal ali komentiral.

5. Nagradno žrebanje
Organizator bo najkasneje v roku 5 delovnih dni od zaključka nagradne igre izžrebal nagrajenca, ki bo prejel nagrado. Nagrajenec bo v roku 3 delovnih dni po žrebanju objavljen na Mama rezanci Facebook strani in označen v komentarju pod nagradnim vprašanjem. Žreb bo opravljen tako, da se bo izmed odgovorov, oddanih v komentar pod objavo z nagradnim vprašanjem, z računalniškim programom izžrebalo naključnega nagrajenca. Žreb se bo izvajal v poslovnih prostorih organizatorja. Žrebanje bo izvedla, s strani organizatorja potrjena, komisija. O žrebanju se vodi zapisnik. Izbor nagrajencev je dokončen in se nanj ni mogoče pritožiti. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena profila na časovnici organizatorja.

6. Nagrade
Organizator bo podelil nagrade:

1. nagrada: 3 x Mama rezanci s pad thai omako
2. nagrada: 2 x Mama rezanci s pad thai omako
3. nagrada: 1 x Mama rezanci s pad thai omako

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, menjava nagrad ni mogoča.

7. Obveščanje in objava nagrajencev
Nagrajenec bo o nagradi in pogojih prevzema praktičnih nagrad obveščeni na javnem zidu Facebook strani https://www.facebook.com/MamaRezanci/  v roku 3 delovnih dni po žrebanju. Vsi izžrebanci se morajo v roku 10 delovnih dni oglasiti na zasebno sporočilo in organizatorju sporočiti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-mail) in se dogovorijo prevzemu nagrade. Nagrade se bodo objavile skupaj s seznamom nagrajencev.

8. Prevzem nagrade
Nagrade bodo nagrajenci prevzeli v poslovnih prostorih organizatorja nagradne igre.

9. Varstvo osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev v nagradni igri so varovani v skladu s tem členom splošnih pogojev ter skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji (ZVOP-1, Splošna Uredba o varstvu podatkov – GDPR).

Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre in podeljevanja nagrad v nagradni igri.

Sodelujoči ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@bca.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov na javnem zidu Facebook strani https://www.facebook.com/MamaRezanci/ z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Po končani nagradni igri se osebni podatki, pridobljeni za namene nagradne igre, izbrišejo.

10. Odgovornost organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

· (ne)delovanje Facebook strani,

· (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,

· nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

· vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

· škodo, ki bi izvirala iz nagrad,

· nedostavljene pošiljke z nagradami,

· kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,

· organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

11. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Komisija ima pravico iz nagradne igre diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so končne.

12. Dostop do pravil nagradne igre
Navodila nagradne igre so objavljena na spletni strani https://www.bca.si/splosni-pogoji-nagradne-igre-mama/ in Facebook strani Mama rezanci ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

13. Končna določba
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Mama rezanci.

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem, 28.9.2021