Splošni pogoji nagradne igre
“Koliko lončkov LOTTE alpha xylitol žvečilnih gumijev je na sliki?”

1. Uvodne določbe
Organizator nagradne igre na spletnem mestu https://www.facebook.com/LotteSlovenija/ je BCA d.o.o., Hribernikova 2, Ljubljana.

2. Čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra poteka od vključno 10. do 17.1.2023 do 23:59 na območju Republike Slovenije.

3. Sodelovanje v nagradni igri
Nagradna igra poteka preko objav na zidu Facebooka, vendar Facebook ni pokrovitelj nagradne igre, niti ni nagradna igra na nikakršen način povezana s Facebookom. Sodelujoči osebne podatke posredujejo organizatorju in ne Facebooku.

4. Udeleženci
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki socialnega omrežja Facebook, ki so:

· polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja,

· všečkali stran https://www.facebook.com/LotteSlovenija/

· v času trajanja nagradne igre všečkali in komentirali posamezno objavo.

Organizator ima pravico zavrniti sodelovanje v nagradni igri oz. zavrniti pravico do nagrade osebam, ki so v fazi glasovanja kazale znake očitnega goljufanja oz. je bilo goljufanje prijavljeno s strani drugih uporabnikov ter če za-to obstaja utemeljen sum.V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec nagradne igre pravila sprejel s tem, ko je objavo všečkal ali komentiral.

5. Nagradno žrebanje
Organizator bo najkasneje v roku 5 delovnih dni od zaključka nagradne igre izžrebal nagrajenca, ki bo prejel nagrado. Nagrajenec bo v roku 3 delovnih dni po žrebanju objavljen na Lotte Slovenija Facebook strani in označen v komentarju pod nagradnim vprašanjem. Žreb bo opravljen tako, da se bo izmed odgovorov, oddanih v komentar pod objavo z nagradnim vprašanjem, z računalniškim programom izžrebalo naključnega nagrajenca. Žreb se bo izvajal v poslovnih prostorih organizatorja. Žrebanje bo izvedla, s strani organizatorja potrjena, komisija. O žrebanju se vodi zapisnik. Izbor nagrajencev je dokončen in se nanj ni mogoče pritožiti. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena profila na časovnici organizatorja.

6. Nagrade
Organizator bo podelil nagrade:

1 x zavoj Lotte Alpha Xylitol žvečilni gumi (6 lončkov

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, menjava nagrad ni mogoča.

7. Obveščanje in objava nagrajencev
Nagrajenec bo o nagradi in pogojih prevzema praktičnih nagrad obveščeni na javnem zidu Facebook strani https://www.facebook.com/LotteSlovenija/ v roku 3 delovnih dni po žrebanju. Vsi izžrebanci se morajo v roku 10 delovnih dni oglasiti na zasebno sporočilo in organizatorju sporočiti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, e-mail) in se dogovorijo prevzemu nagrade. Nagrade se bodo objavile skupaj s seznamom nagrajencev.

8. Prevzem nagrade
Nagrade bodo nagrajenci prevzeli v poslovnih prostorih organizatorja nagradne igre.

9. Varstvo osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev v nagradni igri so varovani v skladu s tem členom splošnih pogojev ter skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji (ZVOP-1, Splošna Uredba o varstvu podatkov – GDPR).

Organizator nagradne igre bo osebne podatke nagrajencev uporabljal izključno za namene izvedbe nagradne igre in podeljevanja nagrad v nagradni igri.

Sodelujoči ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@bca.si. Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov na javnem zidu Facebook strani https://www.facebook.com/LotteSlovenija/ z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Po končani nagradni igri se osebni podatki, pridobljeni za namene nagradne igre, izbrišejo.

10. Odgovornost organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

· (ne)delovanje Facebook strani,

· (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,

· nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

· vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

· škodo, ki bi izvirala iz nagrad,

· nedostavljene pošiljke z nagradami,

· kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,

· organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

11. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Komisija ima pravico iz nagradne igre diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so končne.

12. Dostop do pravil nagradne igre
Navodila nagradne igre so na spletni strani  https://www.bca.si/splosni-pogoji-nagradne-igre/  ter dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

13. Končna določba
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Lotte  Slovenija.

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem, 10.1.2023